Parametry morfologii krwi – co oznacza skrót HGB w badaniu krwi?

HGB to jeden ze skrótów, który znajdziemy na wyniku morfologii krwi. Oznacza stężenie hemoglobiny, czyli barwnika krwinek czerwonych. Badanie to pozwala sprawdzić czy występuje niedokrwistość lub nadkrwistość. Dowiedz się w jakich stanach chorobowych HGB jest podwyższona, a kiedy obniżona.

Morfologia krwi obwodowej to uniwersalne, bardzo proste badanie laboratoryjne pozwalające na sprawdzenie wielu parametrów. Powinno być wykonywane profilaktycznie raz w roku u każdego.

HGB – co to jest?

Hemoglobina to czerwony barwnik krwi. Jego zadanie polega na przenoszeniu tlenu z płuc do tkanek oraz dwutlenku węgla z tkanek do płuc. Zmniejszone stężenie hemoglobiny obserwowane jest w niedokrwistościach. Jego skutkiem jest upośledzenie dopływu tlenu do tkanek, co może skutkować różnymi objawami klinicznymi. Na podstawie jej stężenia, a także innych parametrów czerwonokrwinkowych można określić rodzaj niedokrwistości.

Jak wygląda badanie krwi HGB?

HGB to parametr oznaczany w trakcie badania morfologii krwi. Krew do tego badania pobieramy tak jak krew na morfologię: u dorosłych – z żyły łokciowej, a u dzieci z krwi włośniczkowej z palca. Próbkę najlepiej pobrać na czczo, rano. Nie jest to jednak konieczne i czasem krew pobiera się na życzenie pacjenta lub lekarza o dowolnej porze dnia. Przed pobraniem można wypić szklankę wody.

HGB – wskazania do oznaczenia

Zwykle lekarz wypisuje skierowanie na badanie stężenia hemoglobiny gdy podejrzewa u pacjenta choroby mające wpływ na liczbę krwinek czerwonych, niedokrwistość, nadkrwistość lub chce skontrolować ogólny stan zdrowia pacjenta. Cena badania wynosi ok. 10 zł.

Morfologia krwi HGB – normy

Norma hematologiczna HGB może różnić się w zależności od płci i wieku pacjenta, a także odczynników jakie laboratorium wykorzystuje. Stężenie hemoglobiny wyraża się w gramach na decylitr. Dla dorosłych mężczyzn zakres prawidłowy wynosi 14, 0-18, 0 g/dl, dla dorosłych kobiet 12, 0-16, 0 g/dl, a dla dzieci ok. 1 roku życia 11, 0-13, 0 g/dl.

HGB powyżej normy – przyczyny

Najczęstszymi przyczynami podwyższonej wartości stężenia hemoglobiny są nadkrwistości i czerwienica prawdziwa. Hemoglobina może również być podwyższona u osób ciężko pracujących fizycznie, zwłaszcza w warunkach niedotlenienia (np. u górników) oraz u osób mieszkających wysoko w górach. Są to stany zwykle diagnozowane przypadkiem, podczas rutynowych badań ponieważ często nie manifestują się żadnymi objawami klinicznymi.

HGB poniżej normy – przyczyny

Stan, w którym stężenie hemoglobiny spada poniżej 12, 0 g/dl u kobiety i 13, 5 g/dl u mężczyzny nazywamy niedokrwistością. Stan ten należy diagnozować w oparciu o całokształt wyniku morfologii i ocenę wszystkich parametrów czerwonokrwinkowych. Kryteria nasilenia niedokrwistości są następujące:
niedokrwistość łagodna – HGB <12, 0 g/dl u kobiet, <13, 5g/dl u mężczyzn
niedokrwistość umiarkowana – HGB 8, 8-9, 9 g/dl
niedokrwistość ciężka – HGB 6, 5-7, 9 g/dl
niedokrwistość zagrażająca życiu HGB <6, 5 g/dl

Zmniejszenie stężenia HGB występuje również w okresie ciąży. Niedokrwistości manifestują się takimi objawami klinicznymi jak bladość, osłabienie, bóle głowy, senność, duszność. Nasilenie objawów koreluje bezpośrednio z nasileniem niedokrwistości.

Należy pamiętać, że każdy niepokojący wynik dobrze jest skonsultować z lekarzem pierwszego kontaktu. Jeśli masz wątpliwości co do wyniku porozmawiaj z diagnostą laboratoryjnym w swoim laboratorium.