Wszystkie wpisy

Odwodnienie Odwodnienie to niedostateczna ilość wody w organizmie spowodowana takimi czynnikami jak niewystarczające spożycie płynów, biegunka, wymioty, udar cieplny lub...